Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Ảnh demo
10/25/2015

Ảnh demo

Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style
Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Download PSD


http://ouo.io/vaSfrX

Video hướng dẫn edit

Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text StyleStar Tuấn8.8stars based on9reviews Ảnh demo
 • Blog bạn bè:
 • Admin Hiếu Blog |
 • Thủ thuật Windows |
 • Dii Nô IT |
 • Star Thịnh IT |
 • Star Bình IT |
 • Star Dũ IT |
 • Nguyễn Hùng IT |
 • By Trọng Trung |
 • Văn Dũng IT |
 • Star Cường IT
 • Lên trên