Ảnh Bìa Nơi Ta Chờ Em - Will

Ảnh Bìa Nơi Ta Chờ Em - Will

Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em Chờ vòng tay ngóng đôi môi mềm
6/09/2017

Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em
Chờ vòng tay ngóng đôi môi mềm

Nguồn: Starthinhit.com
Ảnh Bìa Nơi Ta Chờ Em - Will Ảnh Bìa Nơi Ta Chờ Em - WillTrương Ngọc Tuấn8.8stars based on9reviews Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em Chờ vòng tay ngóng đôi môi mềm
Lên trên