Lời cảm ơn tới người vừa nhận xét

Lời cảm ơn tới người vừa nhận xét

Một thủ thuật cho Thread Comment nữa :) Đây là thủ thuật sẽ hiển thị lời cảm ơn tới người vừa nhận xét trên blog của bạn. Đó là nhận xét ...
6/18/2017
Một thủ thuật cho Thread Comment nữa :)
Đây là thủ thuật sẽ hiển thị lời cảm ơn tới người vừa nhận xét trên blog của bạn. Đó là nhận xét của người đã đăng nhập tài khoản Blogger, và tất nhiên chỉ hiển thị cho mình người đó xem.

Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
.comments .thanks-comment{position:relative;margin:10px 0;padding-left:40px;font-style:italic;font-size:16px;quotes:"\201C""\201D""\2018""\2019"}
.comments .thanks-comment:before{content:open-quote;position:absolute;top:0;left:0;margin-top:15px;font-size:4em;color:#0099ff}

Bước 2: Thay thế đoạn mã var items = <data:post.commentJso/>; trong template của bạn bằng đoạn mã dưới đây:
var items = <data:post.commentJso/>;
items_copy=items;

Bước 3: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <data:post.commentHtml/> trong template của bạn.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
for(i=0;i<items_copy.length;i++){if(i==items_copy.length-1){d=document.getElementById('c'+items_copy[i].id).getElementsByTagName('p').item(0);e=d.innerHTML+'<div class="thanks-comment '+items_copy[i].deleteclass.replace(/ blog-admin/,'')+'">Thanks '+items_copy[i].author.name+' for nice comment!</div>';d.innerHTML=e}}
//]]>
</script>
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Duy Pham Blog
Lời cảm ơn tới người vừa nhận xét Lời cảm ơn tới người vừa nhận xétTrương Ngọc Tuấn8.8stars based on9reviews Một thủ thuật cho Thread Comment nữa :) Đây là thủ thuật sẽ hiển thị lời cảm ơn tới người vừa nhận xét trên blog của bạn. Đó là nhận xét ...
Lên trên