Ảnh bìa Hôn Anh - Min

Ảnh bìa Hôn Anh - Min

Chia sẻ PSD Ảnh bìa Hôn Anh cho ae làm ảnh bìa :) Lưu ý:  Không reup lại psd khi không được admin Star Tuấn cho phép. Xin cảm ơn! Hôn a...
8/13/2017
Chia sẻ PSD Ảnh bìa Hôn Anh cho ae làm ảnh bìa :)
Lưu ý: Không reup lại psd khi không được admin Star Tuấn cho phép. Xin cảm ơn!
Hôn anh
Tôi muốn được hôn anh
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng
Ôm anh
Tôi muốn được ôm anh
Suốt giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ.
Trích một đoạn trong bài hát Hôn Anh - Min
Ảnh bìa Hôn Anh - Min Ảnh bìa Hôn Anh - MinTrương Ngọc Tuấn8.8stars based on9reviewsChia sẻ PSD Ảnh bìa Hôn Anh cho ae làm ảnh bìa :) Lưu ý:  Không reup lại psd khi không được admin Star Tuấn cho phép. Xin cảm ơn! Hôn a...
 • Blog bạn bè:
 • Admin Hiếu Blog |
 • Thủ thuật Windows |
 • Dii Nô IT |
 • Star Thịnh IT |
 • Star Bình IT |
 • Star Dũ IT |
 • Nguyễn Hùng IT |
 • By Trọng Trung |
 • Văn Dũng IT |
 • Star Cường IT
 • Lên trên