Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáo

Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáo

Đây là kết quả sau khi đổi tên B1. Vào tải ứng dụng  Geoproxy tại đây  Click add To Chrome
05 tháng 6


 • Đây là kết quả sau khi đổi tên  B1. Vào tải ứng dụng  Geoproxy tại đây  Click add To Chrome
  B2. Vào Facebook chọn ngôn ngữ  để đổi ngôn ngữ sang Bahasa Indonesia


  B3. Mở GeoProxy ở góc bên phải màn hình lên, Tìm Indonesia và Search


  chọn 1 bất kì proxy nào đó tìm được


  B4. Vào Sesting và đổi tên thôi  Chúc các bạn thành công !

  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status