Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáo

Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáo

Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáo

Đây là kết quả sau khi đổi tên B1. Vào tải ứng dụng  Geoproxy tại đây  Click add To Chrome
05 tháng 6

Đây là kết quả sau khi đổi tênB1. Vào tải ứng dụng  Geoproxy tại đây  Click add To Chrome
B2. Vào Facebook chọn ngôn ngữ  để đổi ngôn ngữ sang Bahasa Indonesia


B3. Mở GeoProxy ở góc bên phải màn hình lên, Tìm Indonesia và Search


chọn 1 bất kì proxy nào đó tìm được


B4. Vào Sesting và đổi tên thôiChúc các bạn thành công !

Comments