Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáo

Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáo

Đây là kết quả sau khi đổi tên B1. Vào tải ứng dụng  Geoproxy tại đây  Click add To Chrome
6/05/2015 Bình luận

Đây là kết quả sau khi đổi tên B1. Vào tải ứng dụng  Geoproxy tại đây  Click add To ChromeĐây là kết quả sau khi đổi tênB1. Vào tải ứng dụng  Geoproxy tại đây  Click add To ChromeB2. Vào Facebook chọn ngôn ngữ  để đổi ngôn ngữ sang Bahasa Indonesia


B3. Mở GeoProxy ở góc bên phải màn hình lên, Tìm Indonesia và Search


chọn 1 bất kì proxy nào đó tìm được


B4. Vào Sesting và đổi tên thôiChúc các bạn thành công !

Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáo Hướng dẫn đổi tên facebook 1 chữ độc đáoTrương Ngọc Tuấn8.8stars based on9reviews Đây là kết quả sau khi đổi tên B1. Vào tải ứng dụng  Geoproxy tại đây  Click add To Chrome
  • Blog bạn bè:
  • Ephoto360 |
  • Thủ thuật Windows |
  • Star Thịnh IT |
  • Code đây rồi |
  • Văn Tuấn Blog |
  • Star Dũ IT |
  • Star Mạnh Blog |
  • Tiến Đức Blog |
  • Đặt liên kết