[TUT] FAKE CMND Bằng photoshop online

[TUT] FAKE CMND Bằng photoshop online

Nguyên Liệu: Phôi CMND Trống Mặt Trước Phôi CMND Trống Mặt sau Tải các Phôi CMND Khác >> [TUT] Fake CMND bằng PSD có ...
6/12/2015

Nguyên Liệu:

Phôi CMND Trống Mặt Trước
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
Phôi CMND Trống Mặt sau
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online

Các Bước Thực Hiện:

B1:Truy Cập vào Photoshop Online Chọn Open Image Computer

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B2: Mở ảnh phôi CMND vừa tải lên

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B3: Chọn công biểu tượng hình chữ A để ghi chữ
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B4: Ta sẽ được thế này
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B5: File > Open Image Mở ảnh của bạn lên

Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B6: Ctrl +A , Ctrl+ C
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B7: Qua bên ảnh CMND Nhấn Ctrl + V
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B8: Edit > Free Transfome
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B9: Căn chỉnh phù hợp
Hướng dẫn FAKE CMND Bằng photoshop online
B10: Hoàn thành lưu ảnh lại
[TUT] FAKE CMND Bằng photoshop online

Xem video hướng dẫn

[TUT] FAKE CMND Bằng photoshop online [TUT] FAKE CMND Bằng photoshop onlineStar Tuấn8.8stars based on9reviews Nguyên Liệu: Phôi CMND Trống Mặt Trước Phôi CMND Trống Mặt sau Tải các Phôi CMND Khác >> [TUT] Fake CMND bằng PSD có ...
 • Blog bạn bè:
 • Ephoto360 |
 • Thủ thuật Windows |
 • Star Thịnh IT |
 • Blog sẻ chia thủ thuật |
 • Văn Tuấn Blog |
 • Star Dũ IT |
 • Star Mạnh Blog |
 • Tiến Đức Blog |
 • Blog Nhạt nhẽo |
 • NgLDuy Blog