PSD Ảnh bìa nền gỗ đẹp cho timeline facebook

PSD Ảnh bìa nền gỗ đẹp cho timeline facebook

Ảnh demo PSD Ảnh bìa nền gỗ đẹp cho timeline facebook
10/06/2015 Bình luận

Ảnh demo

PSD Ảnh bìa Wood Stage | Facebook Timeline Cover
PSD Ảnh bìa nền gỗ đẹp cho timeline facebook

Download PSD :

Hướng dẫn edit:

 Cái này dễ xài tự mò nha -_-
 Còn ai ko biết thì liên hệ Fb.com/admin.startuan hỏi nhá

  • Blogger
  • Facebook
  • Photoshop
  • Icon Fb
  • Kí tự đặc biệt
  • Giới thiệu
  • Thành viên
  • Liên kết
  • Fanpage
  • Sơ đồ Blog