Share 2 PSD 3D Mock-up Đẹp (Golden and Chrome)

Share 2 PSD 3D Mock-up Đẹp (Golden and Chrome)

Thông tin - 2 PSD Files (Golden and Chrome) - 1800×1000 px - 300 dpi - Fully Editable - Easy to use - Smart object layers Downloa...
10/22/2015 Bình luận
Share 2 PSD Realistic 3D Mock-up (Chrome)Share 2 PSD Realistic 3D Mock-up (Golden)

Thông tin

- 2 PSD Files (Golden and Chrome)
- 1800×1000 px
- 300 dpi
- Fully Editable
- Easy to use
- Smart object layers

Download:

https://drive.google.com/file/d/0B_vY34xc0VjNYjRtQkxNUHdIX3c
  • Blogger
  • Facebook
  • Photoshop
  • Icon Fb
  • Kí tự đặc biệt
  • Giới thiệu
  • Thành viên
  • Liên kết
  • Fanpage
  • Sơ đồ Blog