Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Ảnh demo
10/25/2015 Bình luận

Ảnh demo

Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Download PSD


http://ouo.io/vaSfrX

Video hướng dẫn edit

  • Blogger
  • Facebook
  • Photoshop
  • Icon Fb
  • Kí tự đặc biệt
  • Giới thiệu
  • Thành viên
  • Liên kết
  • Fanpage
  • Sơ đồ Blog