Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Ảnh demo
25 tháng 10| + + +

Ảnh demo

Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Download PSD


http://ouo.io/vaSfrX

Video hướng dẫn edit