Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

Ảnh demo
25 tháng 10

 • Ảnh demo

  Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style Hiệu ứng chữ kim loại - Metal Text Style

  Download PSD


  http://ouo.io/vaSfrX

  Video hướng dẫn edit

  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status