PSD Hiệu ứng chữ 3D cực đẹp

PSD Hiệu ứng chữ 3D cực đẹp

07 tháng 11| + + + +

Hướng dẫn sử dụng lấy các chữ trong tệp "Text 3D" chèn vào psd rồi lưu quá đơn cmn giản :))
Ai muốn tự làm thì xem video tut sẽ rõ :))