PSD Hiệu ứng chữ 3D cực đẹp

PSD Hiệu ứng chữ 3D cực đẹp

PSD Hiệu ứng chữ 3D cực đẹp

07 tháng 11

Hướng dẫn sử dụng lấy các chữ trong tệp "Text 3D" chèn vào psd rồi lưu quá đơn cmn giản :))
Ai muốn tự làm thì xem video tut sẽ rõ :))

Comments