PSD Hiệu ứng chữ 3D cực đẹp

PSD Hiệu ứng chữ 3D cực đẹp

11/07/2015 Bình luận

Hướng dẫn sử dụng lấy các chữ trong tệp "Text 3D" chèn vào psd rồi lưu quá đơn cmn giản :))
Ai muốn tự làm thì xem video tut sẽ rõ :))
  • Blogger
  • Facebook
  • Photoshop
  • Icon Fb
  • Kí tự đặc biệt
  • Giới thiệu
  • Thành viên
  • Liên kết
  • Fanpage
  • Sơ đồ Blog