Hướng dẫn Tạo Loading Bar giống Youtube cho Blogger

Hướng dẫn Tạo Loading Bar giống Youtube cho Blogger

Bước 1: Đăng nhập vào Dashboard Blogger Bước 2:  Chọn Bố Cục» Thêm Tiện Ích »  HTML   rồi tống đoạn code này vào:
02 tháng 4

 • Hướng dẫn Tạo Loading Bar giống Youtube cho Blogger
  Bước 1: Đăng nhập vào Dashboard Blogger
  Bước 2: Chọn Bố Cục» Thêm Tiện Ích »  HTML rồi tống đoạn code này vào:


  <style>
  #progress {
  position: fixed;
  z-index: 2147483647;
  top: 0;
  left: -6px;
  width: 1%;
  height: 2px;
  background: #0088CC;
  -moz-border-radius: 1px;
  -webkit-border-radius: 1px;
  border-radius: 1px;
  -moz-transition: width 500ms ease-out,opacity 400ms linear;
  -ms-transition: width 500ms ease-out,opacity 400ms linear;
  -o-transition: width 500ms ease-out,opacity 400ms linear;
  -webkit-transition: width 500ms ease-out,opacity 400ms linear;
  transition: width 500ms ease-out,opacity 400ms linear;
  }
  #progress dd, #progress dt {
  position: absolute;
  top: 0;
  height: 2px;
  -moz-box-shadow: #0088CC 1px 0 6px 1px;
  -ms-box-shadow: #0088CC 1px 0 6px 1px;
  -webkit-box-shadow: #0088CC 1px 0 6px 1px;
  box-shadow: #0088CC 1px 0 6px 1px;
  -moz-border-radius: 100%;
  -webkit-border-radius: 100%;
  border-radius: 100%;
  }
  #progress dt {
  opacity: .6;
  width: 180px;
  right: -80px;
  clip: rect(-6px,90px,14px,-6px);
  }
  #progress dd {
  opacity: .6;
  width: 20px;
  right: 0;
  clip: rect(-6px,22px,14px,10px);
  }
  </style>
  <script>
  jQuery(document).ready(function() {
  jQuery("body").append(jQuery("<div><dt/><dd/></div>").attr("id", "progress"));
  jQuery("#progress").width(100+ "%");
  jQuery("#progress").width("101%").delay(800).fadeOut(400, function() {
  jQuery(this).remove();
  });
  });
  </script>
  Xong rồi, bạn thử ra ngoài và click vào một link xem hiệu ứng này có hoạt động không!. Nhớ like nhé
  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status