Tiện ích Liên kết có favicon cho Blogger

Tiện ích Liên kết có favicon cho Blogger

Demo Các vào lại trang tổng quan của blog của bạn » Bố cục » Thêm tiện ích » HTML/Javascript và chèn toàn bộ Code sau vào sau đó bấm lưu...
05 tháng 4 • Demo

  Các vào lại trang tổng quan của blog của bạn » Bố cục » Thêm tiện ích » HTML/Javascript và chèn toàn bộ Code sau vào sau đó bấm lưu

  <style>/* Lien ket */
  #stuanlink{margin:0;padding:0;overflow:auto;font-weight:bold;max-height:250px}
  #stuanlink p{margin:0;padding:2px 10px}
  .favicon{width:16px;height:15px;margin-right:8px}
  20px 0}
  .tochu{color:red}.tochu:hover{color:red;padding:0 0 0 16px}</style>
  <a href="http://www.startuanit.net/" style="display:none"/>
  <div id="stuanlink" >
  <marquee behavior="alternate"><b><a href="/p/text-link.html" target="_blank" title="Star Tuấn"><span style="color: yellow;">CLICK ĐỂ KẾT NỐI BẠN BÈ</span></a></b></marquee>
  <p><a href="#" target="_blank" title="Star Tuấn Blog"  alt="Star Tuấn Blog" class="tochu"><img src="http://startuan.blogspot.com/favicon.ico" class="favicon" align="center"/>Star Tuấn Blog</a></p>
  <p><a href="https://www.facebook.com/Admin.StarTuan/" target="_blank" title="facebook"  alt="facebook" class="tochu"><img src="https://www.facebook.com/favicon.ico" class="favicon" align="center"/> My Facebook</a></p>
  <p><a href="https://www.youtube.com/channel/UC-Ti2x7VwgPD0xKK-47qgRw" target="_blank" title="youtube"  alt="youtube" class="tochu"><img src="https://www.youtube.com/favicon.ico" class="favicon" align="center"/>Channel Youtube</a></p>
  </div>

  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status