Tạo nút lên, xuống bên phải Sidebar cho Blogger

Tạo nút lên, xuống bên phải Sidebar cho Blogger

Tạo Nút back to top và back to bottom đơn giản không hiệu ứng cho blogspot
03 tháng 4

 • Tạo nút lên, xuống bên phải thanh trượt cho Blogger

  Tạo Nút back to top và back to bottom đơn giản không hiệu ứng cho blogspot

  Bước 1: Các bạn vào trang tổng quan của blog của bạn » Mẫu » Chỉnh sửa HTML Tìm thẻ ]]></b:skin> và chèn toàn bộ code CSS bên dưới trưởc thẻ vừa tìm được
  /* TOP BOTTOM */
  #bttop{background:#0093DA;text-align:center;padding:13px;position:fixed;bottom:50%;right:0;cursor:pointer;display:none;color:#fff;font-size:15px;font-weight:900}
  #bttop:hover{background:#0a932c;border-bottom:4px solid #0093DA}
  .bottombottom{position:fixed;z-index:9999;bottom:43%;right:0;
  padding-left:1px;background:#333}
  Bước 2: Tìm đến thẻ </body> và thêm đoạn mã sau lên trên thẻ đó.
  <div id='bttop'><i class='fa fa-chevron-up'></i></div><script type='text/javascript'>$(function(){$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()!=0){$('#bttop').fadeIn();}else{$('#bttop').fadeOut();}});$('#bttop').click(function(){$('body,html').animate({scrollTop:0},800);});});</script>
  <a class='bottombottom' href='javascript:window.scrollTo(0,999999)' title='Xuống cuối trang'><img alt='Xuống cuối trang' src='http://2.bp.blogspot.com/-aMLqfHa0hUI/VwD6fv1lpAI/AAAAAAAADAM/MV443chEOxgMn-xjIOSne7PA0czbaFUHQ/s1600/back-to-bottom.png'/></a>
  <script type="text/javascript">
  if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore');
  </script>

  Code : www.toilaquantri.com
  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status