Tạo nút lên, xuống bên phải Sidebar cho Blogger

Tạo nút lên, xuống bên phải Sidebar cho Blogger

Tạo Nút back to top và back to bottom đơn giản không hiệu ứng cho blogspot
4/03/2016
Tạo nút lên, xuống bên phải thanh trượt cho Blogger

Tạo Nút back to top và back to bottom đơn giản không hiệu ứng cho blogspot

Bước 1: Các bạn vào trang tổng quan của blog của bạn » Mẫu » Chỉnh sửa HTML Tìm thẻ ]]></b:skin> và chèn toàn bộ code CSS bên dưới trưởc thẻ vừa tìm được
/* TOP BOTTOM */
#bttop{background:#0093DA;text-align:center;padding:13px;position:fixed;bottom:50%;right:0;cursor:pointer;display:none;color:#fff;font-size:15px;font-weight:900}
#bttop:hover{background:#0a932c;border-bottom:4px solid #0093DA}
.bottombottom{position:fixed;z-index:9999;bottom:43%;right:0;
padding-left:1px;background:#333}
Bước 2: Tìm đến thẻ </body> và thêm đoạn mã sau lên trên thẻ đó.
<div id='bttop'><i class='fa fa-chevron-up'></i></div><script type='text/javascript'>$(function(){$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()!=0){$('#bttop').fadeIn();}else{$('#bttop').fadeOut();}});$('#bttop').click(function(){$('body,html').animate({scrollTop:0},800);});});</script>
<a class='bottombottom' href='javascript:window.scrollTo(0,999999)' title='Xuống cuối trang'><img alt='Xuống cuối trang' src='http://2.bp.blogspot.com/-aMLqfHa0hUI/VwD6fv1lpAI/AAAAAAAADAM/MV443chEOxgMn-xjIOSne7PA0czbaFUHQ/s1600/back-to-bottom.png'/></a>
<script type="text/javascript">
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore');
</script>

Code : www.toilaquantri.com
Tạo nút lên, xuống bên phải Sidebar cho Blogger Tạo nút lên, xuống bên phải Sidebar cho BloggerTrương Ngọc Tuấn8.8stars based on9reviews Tạo Nút back to top và back to bottom đơn giản không hiệu ứng cho blogspot
 • Blog bạn bè:
 • Ephoto360 |
 • Thủ thuật Windows |
 • Star Thịnh IT |
 • Blog sẻ chia thủ thuật |
 • Văn Tuấn Blog |
 • Star Dũ IT |
 • Star Mạnh Blog |
 • Tiến Đức Blog |
 • Blog Nhạt nhẽo |
 • NgLDuy Blog