Share Template cá nhân đẹp đơn giản

Share Template cá nhân đẹp đơn giản

Demo Screenshot Mobile Xem Demo: [Demo] Hướng dẫn: Cách 1: Mẫu  ->  Sao lưu /  khôi phục  -> import template có đuôi  .xml Cách 2: Mở ...
14 tháng 6

 • Demo

  Screenshot

  Mobile


  Xem Demo: [Demo]
  Hướng dẫn:


  Cách 1:
  Mẫu -> Sao lưukhôi phục -> import template có đuôi .xml
  Cách 2:
  Mở file .xml ra copy hết code trong đó vào
  Mẫu -> Chỉnh sửa HTML -> Click vào ô Mở rộng mẫu tiện ích -> xóa hết code có trong đó đi -> Post hết code vừa copy ở file .xml vào
  Sau đó vào Mẫu -> Tùy chỉnh mẫu di động -> Đánh dấu vào ô Không. Hiển thị mẫu dành cho máy tính trên điện thoại di động.

  Ai có lòng thì cho mình xin 1 liên kết đến Star Tuấn Blog để có hứng design tiếp nhé ,cám ơn các bạn ^_^
  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status