Ảnh bìa Phía sau một cô gái P2

Ảnh bìa Phía sau một cô gái P2

Ảnh bìa Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn Có thể là nước mắt mà không phải nụ cười bạn vẫn gặp, là trái tim khóa trái tự bao giờ vì nhữ...
12/04/2016 Bình luận

Ảnh bìa Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn

Có thể là nước mắt mà không phải nụ cười bạn vẫn gặp,
là trái tim khóa trái tự bao giờ vì những tổn thương
không phải mạnh mẽ như bạn vẫn thường thấy. 


Text by Trần Thanh Tú
Ảnh bìa Phía sau một cô gái P2 Ảnh bìa Phía sau một cô gái P2Star Tuấn8.8stars based on9reviewsẢnh bìa Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn Có thể là nước mắt mà không phải nụ cười bạn vẫn gặp, là trái tim khóa trái tự bao giờ vì nhữ...
  • Giới thiệu
  • Thành viên
  • Liên kết
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Blog
  • Blogger
  • Facebook
  • Photoshop
  • Icon Fb
  • Kí tự đặc biệt