Ảnh bìa Ánh nắng của anh | Đức Phúc

Ảnh bìa Ánh nắng của anh | Đức Phúc

Ảnh bìa Ánh nắng của anh | Đức Phúc

Sẽ luôn thật gần bên em Sẽ luôn là vòng tay ấm êm Sẽ luôn là người yêu em Cùng em đi đến chân trời Download PSD Download Font
19 tháng 3

Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
  • Comments