Ảnh bìa Ghen - Erik

Ảnh bìa Ghen - Erik

Ảnh bìa Ghen - Erik

Ghen ghen ghen ghen mà Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em Trích b...
29 tháng 5

Ghen ghen ghen ghen mà
Vì anh đang yêu em thôi thôi thôi mà
Là anh đang ghen ghen ghen ghen mà
Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em
Trích bài hát Ghen - Khắc Hưng, ERIK, MIN

Comments