Ảnh bìa 1234 - Chi Dân

Ảnh bìa 1234 - Chi Dân

Ảnh bìa 1234 - Chi Dân

PSD Ảnh bìa chất 2017 1 2 3 4 ngày...có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát...
06 tháng 7
PSD Ảnh bìa chất 2017

1 2 3 4 ngày...có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy
Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng
Nhìn từng kỉ niệm trôi,nhạt nhoà và phai phôi
Trích bài hát 1234 - Chi Dân

  • Comments