Ảnh bìa Ai Chờ Ai - FloD ft. M!

Ảnh bìa Ai Chờ Ai - FloD ft. M!

Style 1 Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không Đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong Style 2 Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới Tôi đứng đây ôm trọ...
7/23/2017 Bình luận

Style 1

Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không
Đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong

Style 2


Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới
Tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ
Nhắn gió mây gửi đến em đôi lời
Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không?
Trích bài hát Ai Chờ Ai - FloD ft. M!
Ảnh bìa Ai Chờ Ai - FloD ft. M! Ảnh bìa Ai Chờ Ai - FloD ft. M!Star Tuấn8.8stars based on9reviewsStyle 1 Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không Đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong Style 2 Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới Tôi đứng đây ôm trọ...
  • Blog bạn bè:
  • Ephoto360 |
  • Thủ thuật Windows |
  • Star Thịnh IT |
  • Code đây rồi |
  • Văn Tuấn Blog |
  • Star Dũ IT |
  • Star Mạnh Blog |
  • Tiến Đức Blog |
  • Đặt liên kết