PSD Ảnh bìa Tớ Thích Cậu - Han Sara

PSD Ảnh bìa Tớ Thích Cậu - Han Sara

PSD Ảnh bìa Tớ Thích Cậu - Han Sara

Tớ thích cậu mất rồi Cứ thế có khi yêu mất thôi Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân Oh, phải làm sao đây? Oh, phải làm ...
25 tháng 8


Tớ thích cậu mất rồi
Cứ thế có khi yêu mất thôi
Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân
Oh, phải làm sao đây?
Oh, phải làm gì đây Để cậu biết rằng tớ đã thích cậu lắm Hey i really really like you

Trích bài hát Tớ Thích Cậu - Han Sara  • Comments