Code F12 - Huỷ Lời Mời Và Xác nhận bạn bè Facebook

Code F12 - Huỷ Lời Mời Và Xác nhận bạn bè Facebook

Xem thêm: Share Code Bỏ Theo Dõi Facebook Hàng Loạt Code F12 Facebook – Tổng Hợp Đa Chức Năng! Hủy lời mời kết bạn đã gửi đi Truy c...
04 tháng 10


 • Xem thêm:
  Share Code Bỏ Theo Dõi Facebook Hàng Loạt
  Code F12 Facebook – Tổng Hợp Đa Chức Năng!

  Hủy lời mời kết bạn đã gửi đi

  1. Truy cập vào: https://m.facebook.com/friends/...
  2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
  javascript:var x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Hoàn tác'){x[i].click();}};

  Xác nhận bạn bè facebook

  1. Truy cập vào: https://www.facebook.com/reqs.php
  2. Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  3. Bạn dán Code dưới đây và nhấn enter là xong
  javascript:for( i = 1;i< document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);

  Chúc các bạn thành công!
  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status