PSD Ảnh bìa Cùng Anh - Ngọc Dolil x VRT

PSD Ảnh bìa Cùng Anh - Ngọc Dolil x VRT

Vậy là đã hết tết rồi và mai ae chúng ta lại phải đến trường :( Ảnh bìa này làm tuần trước rồi, còn ngày cuối rảnh nên hoàn thành psd này r...
20 tháng 2| + + +
Vậy là đã hết tết rồi và mai ae chúng ta lại phải đến trường :(
Ảnh bìa này làm tuần trước rồi, còn ngày cuối rảnh nên hoàn thành psd này rồi up luôn.

Tải PSD Cover Ảnh bìa facebook bài hát Cùng Anh - Ngọc Dolil x VRT

  • Blogger
  • Facebook
  • Photoshop
  • Icon Fb
  • Kí tự đặc biệt
  • Giới thiệu
  • Thành viên
  • Liên kết
  • Fanpage
  • Sơ đồ Blog