Share File PSD Mockup Iphone X

Share File PSD Mockup Iphone X

Hướng dẫn edit: Tải File PSD ở cuối bài Khởi động photoshop và mở file PSD đó lên Nhấn đúp vào layer  Mockup11 File > Place > C...
10 tháng 3


 • Hướng dẫn edit:

  1. Tải File PSD ở cuối bài
  2. Khởi động photoshop và mở file PSD đó lên
  3. Nhấn đúp vào layer Mockup11
  4. File > Place > Chọn ảnh bạn muốn làm căn chỉnh > Enter
  5. File > Save, rồi quay lại tab psd
  6. File > Save As chọn định dạng lưu JPEG hoặc PNG > Ok
  Chúc các bạn thành công!

  Download File PSD Mockup Iphone X

  Created by Star Tuấn IT
  DMCA.com Protection Status