Share File PSD Mockup Iphone X

Share File PSD Mockup Iphone X

Hướng dẫn edit: Tải File PSD ở cuối bài Khởi động photoshop và mở file PSD đó lên Nhấn đúp vào layer  Mockup11 File > Place > C...
10 tháng 3| +

Hướng dẫn edit:

 1. Tải File PSD ở cuối bài
 2. Khởi động photoshop và mở file PSD đó lên
 3. Nhấn đúp vào layer Mockup11
 4. File > Place > Chọn ảnh bạn muốn làm căn chỉnh > Enter
 5. File > Save, rồi quay lại tab psd
 6. File > Save As chọn định dạng lưu JPEG hoặc PNG > Ok
Chúc các bạn thành công!

Download File PSD Mockup Iphone X

 • Blogger
 • Facebook
 • Photoshop
 • Icon Fb
 • Kí tự đặc biệt
 • Giới thiệu
 • Thành viên
 • Liên kết
 • Fanpage
 • Sơ đồ Blog